• Gecertificeerd
  • EN-ISO 3834-2
  • EN 1090-1 EXC 3
  • sinds 2017
  • Passie voor lassen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de FME CWM Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 19 oktober 1998 onder nr. 119/1998, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden .

Download hier de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden