• Gecertificeerd
  • EN-ISO 3834-2
  • EN 1090-1 EXC 3
  • sinds 2017
  • Passie voor lassen

Lascertificering

Lascertificering

Steeds vaker verlangen opdrachtgevers lascertificeringen. Of hebben zij aanvullende eisen met betrekking tot de geometrische en mechanische eigenschappen. RS Welding heeft alle kennis, expertise en middelen in huis om nieuwe lasprocedures en laskwalificaties te mogen en kunnen verzorgen. Zo hebben wij een fulltime lastechnicus in dienst voor het opstellen en monitoren van procedures en kwalificaties. Het grote voordeel voor onze opdrachtgevers van het zelf kunnen maken van lasprocedures en laskwalificaties is tweeledig. Enerzijds zijn zij altijd verzekerd van maximale, gedocumenteerde en gegarandeerde kwaliteit, anderzijds gaat er geen kostbare tijd verloren bij de productie van de order. Productie en certificering kunnen parallel lopen.

Ook voor derden
RS Welding zet de certificeringen, kennis en know how niet uitsluitend in ten behoeve van eigen medewerkers en projecten. Integendeel. Wij willen “neutraal terrein zijn” voor het bouwen en lassen van allerhande projecten en onderdelen. Lassen is wat ons drijft.
Steeds vaker weten collegabedrijven de gang naar Franeker te vinden voor samenwerking en advies op specifieke lastige deelprojectjes welke voor hen onderdeel zijn van een groter geheel. Dit dankzij onze jarenlange ervaring en diepgaande kennis van geldende procedures en normen. Daarmee vervullen wij steeds meer een gewaardeerde regiofunctie.